Het theorie examen

Let op! Als u het vereiste niet bij u heeft, of als u niet op tijd op het examencentrum bent, kunt u niet deelnemen aan het theorie-examen. U krijgt het door u betaalde examengeld niet terug. Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting.

U moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn.

Wat moet u meenemen?

  • wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs;
  • oproepkaart.

Het examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar u zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe u zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen:

  • 25 vragen over gevaarherkenning;
  • 30 vragen over verkeersregels;
  • 10 vragen over verkeersinzicht.

Gevaarherkenning

De vragen over gevaarherkenning beantwoordt u door aan te geven wat u in bijvoorbeeld onderstaande situatie zou doen:

  • remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
  • gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
  • of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Voor iedere vraag heeft u 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet u vaak nog veel sneller beslissen wat u doet!